കൂട്ടുകാര്‍

Tuesday, August 30, 2011

ഈദാശംസകള്‍……eid-mubarak-01

ആത്മസംസ്‌കരണത്തിന്റെ സുവര്‍ണ നാളുകള്‍ക്ക് വിരാമമായി.
നോമ്പിന്റെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും അതിന്റെ ആത്മാവ് കെട്ടുപോകാതെ ജീവിതാവസാനം വരെ നിലനിര്‍ത്താനും ‍കാരുണ്യവാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ… ഒരിക്കല്‍ കൂടി  നേരുന്നു.......


EID-Mubarak